Home
Sinds 1997 ervaring in de uitvaartverzorging in Flevoland
Opleiding tot professioneel balsemer

Opleiding

Als je professioneel balsemer wilt worden is het zeer aan te raden een opleiding te volgen.
Je kunt een opleiding volgen bij het British Institute of Embalmers in Engeland, zoals ik dat heb gedaan. Een grote vaardigheid in de Engelse taal is dan verreist. Deze opleiding duurt zeker 1 jaar, waarvan 3/4 jaar theorie en daarna praktijkstage in Engeland van gemiddeld 6 weken.

Het is ook mogelijk een opleiding te volgen in Nederland.
Ik ben zelf docent Balsemen en geef les over het theoretische aspect van het balsemen.
De praktijkstage volgt daarna in Engeland.
Ben je serieus geïntresseerd in de opleiding en wil je details over de opleiding,dan mag je mij even emailen ( info@balsemen.com) of bellen (06-10896747).Artikel over erkenning en diploma's
op het gebied van balsemen.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de erkenning van opleidingen op het gebied van overledenenverzorging; balsemen ook wel thanatopraxie genoemd.
Graag willen wij met dit artikel daar duidelijkheid in geven.

In 2010 is door een wetswijziging een tijdelijke conserverende behandeling van overledenen toegestaan binnen de Wet op de Lijkbezorging.
Door deze verruiming is er in Nederland een nieuw beroep “geboren” namelijk dat van balsemer, ook wel thanatopracteur genoemd.
Het ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport heeft er voor gekozen om de regulering en vormgeving van dit nieuwe beroep, en de opleidingen daartoe, over te laten aan de branche en daar vooralsnog geen organiserende of controlerende taak in te vervullen.
Het is dus aan de branche om goede opleidingen op dit gebied te verzorgen.

Dit is gedaan door Vesalius en Docendo.
Beide geven een theoretische en praktijkopleiding tot balsemer/thanatopracteur.
De opleiding van Docendo is gebaseerd op een methode uit Frankrijk/Spanje.
De opleiding van Vesalius is gebaseerd op een methode uit Engeland.
Voorts is het NIT opgericht door mensen uit de branche, nauw verbonden met Docendo, en zij verzorgen de theorie-examens van Docendo op dit gebied.
Vesalius heeft de theorie-examens door nauwe samenwerking met ROC Rijnijssel zelf vorm gegeven.
Het NIT is niet een door de overheid aangewezen instantie.
Het NIT en Vesalius hanteren beiden een register voor diegenen die de opleiding via hen succesvol hebben afgerond.

Er is in Nederland dus geen door de staat of overheid erkende opleiding.
Het NIT erkent de opleiding van Vesalius niet, maar dat is ook niet relevant, aangezien het een subjectieve, commerciële organisatie betreft en niet een officiële instantie.
Ook erkenning door de branche is een volledig subjectief iets, aangezien dit niet aan regels of criteria gebonden is.

Voor uitvaartondernemers en particulieren is het van belang te weten dat de balsemer/thanatopracteur van hun keuze een gedegen opleiding heeft genoten, en over de juiste vakkennis beschikt om onverwachte situaties professioneel te kunnen oplossen. Daarbij dient het doel van de balsemer / thanatopracteur ten alle tijden te zijn dat de overledene op een zo goed mogelijke manier wordt behandeld, zodat het proces van afscheid nemen door nabestaanden op een positieve wijze beïnvloedt wordt.
Het is aan de balsemer/thanatopracteur om zichzelf continue op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen en methodes op het vakgebied, dan wel door bij- of nascholing of door het lezen van relevante vakliteratuur.
Vesalius publiceert 4 jaarlijks een informatief blad onder haar leden.
Leden van Vesalius krijgen ook korting op studies en cursussen en de symposia georganiseerd door Vesalius.
(maart 2013)
© 2021 - Jager Overledenenverzorging | Realisatie: Sybit - Software op Maat