Home
Sinds 1997 ervaring in de uitvaartverzorging in Flevoland
Balsemen is een alternatief voor het gebruik van een koeling.

De Wet op de Lijkbezorging

De Wet op de Lijkbezorging is gewijzigd, voor de details over de letter van de wet verwijs ik u graag naar de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken .

Volgens mijn laatste informatie heeft de Eerste Kamer de wijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging op 9 juni 2009 goed gekeurd. Het koninklijk besluit van 12 juni 2009, waarmee de gewijzigde wet is goed gekeurd, is op 28 juli 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. De gewijzigde wet is voor het grootste deel op 1 januari 2010 in gebruik genomen.

De gewijzigde Wet op de Lijkbezorging betekent voor de uitvaartbranche een aantal belangrijke wijzigingen, met in hoofdzaak de wijziging van de termijn waarbinnen een uitvaart geregeld moet worden. Dat was 5 dagen, maar dat zal worden 6 WERKdagen.

In de wijzigingswet staat letterlijk: "In artikel 16 wordt <> vervangen door: zesde werkdag na het overlijden." Ook zal het balsemen onder de term conserverende bewerking worden toegestaan. In de wijzigingswet staat letterlijk: "In afwijking op het eerste lid kan een lijk worden onderworpen aan een conserverende bewerking die ten hoogste tien dagen effect heeft." In de praktijk zal het balsemen alleen gebeuren mits er toestemming is van de nabestaanden, het is dus geen noodzaak of verplichting.

Verder is het ook van belang om te weten dat er in de gewijzigde wet staat: "Bij ministriële regeling kunnen eisen worden gesteld aan de opleiding en de vakbekwaamheid van degenen die de bewerking, bedoeld in het vierde lid, uitvoeren alsmede aan de wijze van bewerking." Er staat dus nergens dat je verplicht bent één bepaalde balsemvloeistof of merk of concentratie te gebruiken, maar dat het niet langer dan 10 dagen werkzaam mag zijn. Ook KUNNEN er eisen gesteld worden aan opleiding of vakbekwaamheid, maar die zijn er tot op heden niet.

Het is aan de uitvaartbranche om daar dus op objectieve wijze (zonder winstoogmerk) richting en invulling aan te geven. Gelukkig kunnen we een hoop leren van de ons omringende landen, zoals Engeland, Duitsland en België, waar binnen de opleiding tot balsemer/thanatoloog de vele veiligheids- en milieueisen als ook de kennis van het menselijk lichaam getoetst wordt.

Het gebruik van formaldehyde houdende vloeistoffen is in de meeste europese landen gewoonte, te meer daar de niet-formaldehyde houdende stoffen een preservering op langere termijn (langer dan 4-5 dagen) niet kunnen waarborgen. Dit blijkt uit duidelijke ervaringen uit het buitenland. Het is belangrijk dat men in Nederland leert van deze ervaringen en niet het wiel helemaal overnieuw hoeft uit te vinden op het gebied van Balsem-vloeistoffen.
© 2022 - Jager Overledenenverzorging | Realisatie: Sybit - Software op Maat